להלן מספר מונחים אשר בשימוש באתר, כדי להסביר על המהות של המוצרים.

רקע כללי

לצורך הגידולים משתמשים בשני סוגים עיקריים של חומרים:

חומרי ההדברה

משמשים להרחקה או חיסול של חרקים אשר ניזונים מהתוצרת, וכן להרחקה של עשבייה וצמחים לא רצויים. במקרים קיצוניים מתבצע ריסוס על כל החלקה באופן מחזורי. ככל ששיטת הגידול היא מודעת, מפחיתים את השימוש בחומרי אלה למינימום הכרחי וממוקד רק בנקודות בהם נוטר וזוהה מזיק.

חומרי דישון

חומרים אלה מוסיפים לאדמה (או למים בגידול הידרופוני) חומרים הנדרשים לצמחים לצורך צמיחה יפה. חומרים אלה נפרדים לשני סוגים עיקריים – מקרו הנדרשים בכמות גדולה יחסית (חנקן, זרחן, אשלגן, סידן, מגנזיום וגופרית) וקורט – הנדרשים בכמות קטנה (מנגן, נחושת, אבץ ועוד).

בחקלאות האורגנית משתמשים ב”קומפוסט” – תוצר מפירוק של שאריות של חומרים אורגניים (במובן של חומרים מהצומח ו/או מהחי). הומוס – פירוק של קומפוסט באמצעות תולעים אדומות.

בחקלאות קונבציונלית משתמשים בדשנים כימיים המופקים מכרייה של מינרלים, למשל בים המלח.

גישות גידול

בחקלאות הרגילה נעשה כאמור שימוש בחומרים כימיים הן לדישון ולהדברה.

חקלאות מדייקת – נעשה מינימום שימוש לפי הצורך. חלק מהמוצרים אצלנו מתויגים “ריסוס מופחת”. השם המלא הוא “ריסוס מופחת נקי משאריות הדברה”. הכוונה היא שנעשה שימוש בכמות מינימלית של חומרים ולאחר הקציר נעשה בקרה שאכן אין שאריות של חומרים.

חקלאות אורגנית – נעשה שימוש רק בחומרים שמותרים לשימוש, הן בדישון והן בהדברה. לרוב חומרים אלה טבעיים יותר. חקלאות זאת מפוקחת על ידי גורמי פיקוח חיצוניים. כאשר חקלאי עובר מגידול רגיל לגידול בתקן אורגני, במשך שנתיים או שלוש התוצרת תסומן “אורגני בהסבה”.

חקלאות בת-קיימא – חקלאות בה לא נעשה שימוש בחומרים כימיים כלל. אין פיקוח. אנו נסמן מוצרים אלה כאורגניים, למרות שהם מחקלאות בת-קיימא, במידה ואנחנו מכירים את החקלאי מקרוב ויודעים שלא משתמש בכימיקלים.

חקלאות הידרופונית – חקלאות בה הצמחים גדלים בתעלות בהם זורמים כל הזמן מים. למים מוסיפים מעט מינרלים. הגידול נעשה בתוך בתי חממה סגורים. לעיתים נדרש ריסוס מדויק כדי להרחיק מזיקים.