1470399715_E-Commerce.png

מצב החשבון

שלום לך!

כדי לראות את החיובים והתשלומים השונים ניתן להכנס בכל זמן לאתר. החשבון שלי->איזור אישי.

בשורה הראשונה תראו את היתרה לתשלום.

לאחר מכן הפניה להזמנות שעדיין לא סופקו.

עיקר הדף מכיל את ההזמנות והתשלומים ממוינים בסדר כרונולוגי יורד. כאשר בכל שורה רשומה היתרה (Balance):
בשורת משלוח יש הפניה לתעודות המשלוח, ורשומה מספר ההזמנה.

בשורת תשלום רשום סוג אמצעי התשלום (העברה או אשראי), מספר תעודות המשלוח ששולמו ומספר החשבונית-קבלה.

שורת איפוס נועדה לאפס את החשבון במקרה יש הבדל פחות משקל בין התשלום שבוצע ליתרה.

שורת עודף/יתרה תהיה במקרה שיש הבדל בין הסכום ששולם לתעודת המשלוח.

שתפו

שיתוף ב facebook
שיתוף ב email
שיתוף ב pinterest

מגדלים ?
נשמח לשמוע מכם