שסק (ק"ג) - שסק ליאת (זן אברי)

21.00

מגדלים ?
נשמח לשמוע מכם